Areambiental.com

Inici

Recerca

Aplicacions

Divulgació

Col·laboradors

Contacte

 

 
 

Recerca:


Areambiental té un clar compromís amb la recerca, font de coneixements per desenvolupar aplicacions tècniques eficaces, dins la qual les anàlisis ecològiques i moleculars tenen una importància cabdal. Les principals línies de recerca desenvolupades són:

 

·          Ecologia de poblacions

·          Genètica de poblacions

·          Virologia

·          Ecotoxicologia

 

Els resultats dels estudis es publiquen a prestigioses revistes científiques internacionals.

 

 

Mostres d'algunes publicacions:


AMENGUAL, B., SERRA-COBO,J., AUDRY,L. LARROUS,F. i BOURHY,H. 2003. Bilan de 10 années de surveillance de la rage dans des colonies espagnoles de chiroptères. Epidémiol. et santé anim.,43: 11-17.

 

AMENGUAL,B. WHITBY,J.E., KING,A., SERRA-COBO,J. i BOURHY,H. 1997. Evolution of European bat lyssaviruses. Journal of General Virology, 78: 2319-2328.

 

Borràs, M., Llacuna, S., Górriz,, A. i Nadal, J. Hematological and biochemical parameters in pollution-exposed mice. Archives of Toxicology, suppl. 20, pp.189-195, 1998.

 

Borràs, M., Llacuna, S., Górriz, A. i Nadal, J. Histopathological study of respiratory tract, liver and kidney in pollution-exposed mice. Toxicology Letters, 109 (suppl.1):34, 64, 1999

 

BORRÀS, M., NADAL, J., 2004. Biomarkers of genotoxicity and other endpoints in an integrated approach to environmental risk assessment. Mutagenesis, 19: 165-168.

 

de Lapuente, J., Borràs, M. i Nadal, J. Apodemus Sylvaticus As A Sentinel Species For Msw Landfill Polution: An Histopathological Study. Toxicology Letters, 135 suppl 1:102, 2002

 

ESTEBAN, J.G., AMENGUAL, B. i SERRA-COBO J. 2000. Composition and structure of helminth communities in two populations of Pipistrellus pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) from Spain. Folia Parasitologica, 48: 143-148.

 

SERRA-COBO J., AMENGUAL B., ABELLÁN C. i BOURHY H. 2002. European Bat Lyssavirus Infection in Spanish Bat Populations. Emerging Infectious Diseases, 8(4): 423-420.

Descarregar (PDF)

 

SERRA-COBO,J., 1993.- Descripción de una nueva especie europea de rana parda (Amphibia, Anura, Ranidae). Alytes (International Journal of Batrachology), 11: 1-15, París.

 

 

SERRA-COBO,J., LACROIX,G. i WHITE, S. 1998.- Comparison between the ecology of the new European frog Rana pyrenaica and that of four Pyrenean amphibians. Journal of Zoology , 246: 147-154.

 

SERRA-COBO, J., LÓPEZ, M., MARQUÈS, T. i LAHUERTA, E. 2000.- Rivers as possible landmarks in the orientation flight of Miniopterus schreibersii. Acta Theriologica, 45(3): 347-352.

 

SERRA-COBO, J., MARQUÈS, T. i MARTÍNEZ-RICA, J.P. 2000. Ecological segregation between Rana pyrenaica and Rana temporaria, and differential predation of Euproctus asper on their tadpoles. Netherland J. Zoology, 50(1): 65-73.

 

SERRA-COBO,J., SANZ,V., i MATÍNEZ-RICA,J.P. 1998.- Migratory movements of Miniopterus schreibersii in the north-east of Spain. Acta Theriologica, 43(3): 271-283.

 

SERRA-COBO, J., UIBLEIN, F. i MARTÍNEZ-RICA, J.P. 2000. Variation in sexual dimorphism between two populations of the pyrenean salamander Euproctus asper from ecologically different mountain sites. Belg. J. Zool., 130(1): 39-45.

 

SERRA-COBO J., AMENGUAL-PIERAS B., LÓPEZ-ROIG M. i BOURHY H. 2008 . Lyssavirus en quiròpters: estudi de la ràbia de les ratapinyades de les Illes Balears. Documents de recerca en salut. Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears .,

 

SERRA-COBO J., LÓPEZ-ROIG M., BAYER X., AMENGUAL-PIERAS B. i GUASCH F. 2009 . Els ratpenats: ciència i mite. Publicacions i Edicions dela Universitat de Barcelona .,